Titta runt parkeringarna

Översikt från sydväst

Ett nytt trivsamt och modernt bostadsområde med ett utmärkt läge mellan hamnområdet och Nyköpings centrum. Husen är placerade så att innergården skapar en trevlig atmosfär och får så mycket sol som möjligt.

Klicka på husen eller parkeringsytorna för att se mer detaljerat. 

Översikt från sydost

Till höger och i nederkanten på bilden finns de två nya vägarna i området, Husarvägen och Ö Kungsladugårdsvägen.

Klicka på husen eller parkeringsytorna för att se mer detaljerat.